آیا این طبیعی است که نوزادم در هر وعده شیر دهی تنها چند دقیقه بنوشد؟

آیا این طبیعی است که نوزادم در هر وعده شیر دهی تنها چند دقیقه بنوشد؟ بله ، این کاملا طبیعی است مگر اینکه کودک مشکلاتی در وزن گیری داشته باشد. تا زمانی که رشد کودک متناسب و طبیعی است، هیچ مشکلی وجود ندارد که نوزاد تنها 2 دقیقه بخواهد شیر بمکد. بعضی کودکان برای تنها…

آیا این طبیعی است که نوزادم با چشمان باز بخوابد؟

آیا این طبیعی است که نوزادم با چشمان باز بخوابد؟ بله. با اینکه کمی عجیب به نظر می رسد ولی طبیعی است. خواب با چشمان باز، پدیده ای رایج در بین نوزادان است که بی ضرر می باشد و نشاندهنده مشکلات خواب کودک نیست. هیچ کس دقیقا نمی داند که چرا بعضی نوزادان با چشمان…

آیا این طبیعی است که نوزادم عصبانی به نظر می رسد؟

 آیا این طبیعی است که نوزادم عصبانی به نظر می رسد؟ بله. حتی یک نوزاد نیز وقتی از خواب گرسنه برخیزد و غذایش فورا آماده نباشد عصبانی شده و گریه می کند. همه والدین می دانند که نیاز به غذا ،نیاز به عوض شدن پوشک، خستگی ، درد، کولیک و مسائلی از این دست کودک…

آیا این طبیعی است که کودکم آلت تناسلیش را بکشد؟

آیا این طبیعی است که کودکم آلت تناسلیش را بکشد؟ بله. در هر سنی ممکن است این مسئله ایجاد شود. ولی حدود 4 الی 6 ماهگی زمانیکه نوزاد کنترل دست ها و اندام های بدنش را به دست می آورد، شروع کشف اندام های بدنش است. نوزاد  گوش ها و یا پاها ی خود را…

1 2 3 42