آرشیو

رشد کنترل مدفوع در ۱۵ تا ۱۸ ماهگی

کودک شما پس از غذا خوردن،به علت بازتاب معده_روده ای ،مدفوع خود را تخلیه می کند.او هنوز آمادگی استفاده از لگن را ندارد ولی ممکن است بتوانید بعد از غذا خوردن ، به موقع نیاز او به دفع مدفوع را حدس بزنید و او را روی لگن بنشانید. ادامه مطلب…

رشد کنترل مدفوع در کودکان

کنترل مدفوع معمولا قبل از کنترل ادرار حاصل می شود، ولی زمان به دست آوردن کنترل مدفوع متغیر تر است. به نظر می رسد بعضی کودکان به آرامی از مرحله ی دفع بازتابی و بی اختیار مدفوع پس از هر وعده غذا،به مرحله ی دفع ارادی آن که کاملا در کنترل آنها است،عبور می کنند. بعضی کودکان نیز (بخصوص پسرها) ممکن است تا پس از دو سالگی هیچ نشانه ای از کنترل مدفوع نشان ندهند. این موضوع نشان می دهد که محدوده ی طبیعی برای زمان به دست آوردن کنترل مدفوع چقدر وسیع است. ادامه مطلب…