آرشیو

رشد ذهنی در ۳ سالگی

کودک شما بدون وقفه پرسش می کند، “چی؟” ، “کجا؟” ، “چطور؟” ، “چرا؟” . او می تواند تا ده بشمارد و با مکعب های اسباب بازی، ساختمان های پیچیده بسازد. او می تواند لباس به تن عروسکش کند و بازی های مربوط به زندگی واقعی را دوست دارد. او حافظه ی خوبی دارد و به گذشته اشاره می کند. او از جنسیت خود اگاهی دارد.    ادامه مطلب…

رشد ذهنی در ۲/۵ سالگی

کودک شما شروع به اضافه کردن جزییات به مفاهیم کلی کرده است.مثلا اسب دم درازی دارد. او یک یا دو شعر کودکانه را بلد است و می تواند انها را در کتابش پیدا کند. رنگ های بیشتری را می شناسد و چند عدد را می داند و احتمالا می تواند تا ۳ بشمارد. او نام خود را بلد است . او شروع به ” چرا ” گفتن کرده است و چیزهایی مانند ” نه ” ، “نمی خوام” ، “نمی تونم” را به زبان می آورد.   ادامه مطلب…  

رشد ذهنی در ۲ سالگی

گنجینه ی لغات نام ها و اشیا در ذهن کودک شما به سرعت در حال افزایش است.او می تواند خصوصیات اشیای آشنا را شرح دهد و آنها را شناسایی کند. او می تواند فرمانهای پیچیده را اجرا کند و می تواند چیزی را که قبلا با آن بازی کرده است،پیدا کند. او بدون وقفه صحبت و گاهی پرسش می کند.     ادامه مطلب…

رشد ذهنی در ۲۱ ماهگی

کودک نوپای شما می تواند درخواست غذا،نوشیدنی،اسباب بازی،و رفتن به دستشویی کند. او می تواند چند در خواست ساده را برای شما انجام دهد و کم کم درخواست های پیچیده تر را نیز می فهمد، مثل ” لطفا برس سرت را از حمام بیاور “. او ممکن است برای جلب توجه شما، دستتان را بگیرد یا کارهای دیگری بکند.    ادامه مطلب…

رشد ذهنی در ۱۸ ماهگی

کودک نوپای شما چند شکل روی یک صفحه را تشخیص می دهد و اگر نام آن ها را ببرید به آن ها اشاره می کند.ممکن است تلاش کند برخی از کارهای کوچک را انجام دهد،و سعی می کند کارهای شما را تقلید کند. او می تواند درخواست هایی را که نیازمند ارزیابی و حافظه است انجام دهد، مثلا ” برو خرس عروسکی ات را برایم بیاور”.      ادامه مطلب…

1 2 3 5