آرشیو

بازی برای تقویت توجه و تمرکز کودک

بازی روز وارونه

بازی روز وارونه   یکی از بازی های عالی که توجه و تمرکز کودک را بالا می برد و کنترل تکانه های رفتاری را در او بهبود می بخشد بازی ” روز وارونه”هست. در این بازی از کودک می خواهید جوابهای وارونه دهد. عکس روز را به او نشان می دهیم و او باید بگوید شب. عکس دختری را به او نشان می دهیم و او باید بگوید پسر و بازی هایی از این دست…این نوع بازی ها از سه سال به بعد قابل اجراست… مشاوره تلفنی کودک ۹۰۹۹۰۷۰۳۱۶

عروسکهای کاغذی برای درمان…

عروسکهای کاغذی برای درمان… والدین عزیز از مجموعه عروسک های کاغذی و انگشتی در لینک زیر که به تدریج در سایت اضافه خواهند شد می توانید برای اهداف درمانی و آموزشی به کودکان خود استفاده نمایید.برای از بین بردن عادت هایی نظیر انگشت مکیدن، ناخن جویدن و مسائلی از این دست با قرار دادن آنها برروی انگشتان کودکان و مشغول کردن آنها  به تدریج از زمان هایی که مشغول عادت خود هستند کم کنید. و نیز برای خلق نمایش نامه هایی برای ایجاد الگوهای درست آموزشی به صورت غیر مستقیم از شخصیت های مختلف عروسک های کاغذی استفاده نمایید، حتی می توانید برای کمک به کمرنگ کردن ترس ها، اضطراب ها و آشفتگی های کودکان از عروسک ها متناسب با مسائل خاص کودکتان بهره ببرید….

بازی تصاویر پنهان شده!

 روز های بلند تابستان با بازی های مدادکاغذی با کودکان بازی تصاویر پنهان شده! بر روی تصاویر  کلیک کنید تا بزرگ شوند و سپس از آنها پرینت بگیرید و در اختیار کودکتان قرار دهید. شکل هایی در این تصاویر پنهان شده اند که باید آن ها را پیدا کنید. این بازی برای افزایش توجه و تمرکز کودکان و تشخیص شکل از زمینه درآنها بسیار مفید می باشد.  ادامه مطلب…

1 2 3 14