بایگانی “روانشناسی کودک یک ساله”

رده بندی سنی بازی ها

یکشنبه, 14 جولای, 2013

پدر و مار عزیز آیا به رده بندی سنی بازی هایی که کودکانتان انجام می دهند،

توجه می کنید؟

 

ادامه مطلب…

رشد ذهنی در یک سالگی

یکشنبه, 27 ژانویه, 2013

کودک شما بوسیدن را خیلی خوب می فهمد و می داند و مجموعه ی در حال گسترشی از احساس های مختلف را به نمایش می گذارد. او می تواند عروسک را بلند کند،آن را به شما بدهد، و رهایش کند. او دو یا سه کلمه ی با معنی به زبان می آورد،ممکن است چیزی را در کتاب بشناسد و به آن اشاره کند. او شروع به فهم پرسش های ساده کرده است.   ادامه مطلب…