اسباب بازی برای کودکان ۲ تا ۳/۵ ساله

در این سن استقلال ، کنترل زبان، و مهارت های جدید کودک روز به روز افزایش می یابد.با این حال باید کاملا مواظب او باشید زیرا هنوز معنی احتیاط را به خوبی نمی فهمد. او دوست دارد چیزهایی را روی هم بچیند و واژگون کند،و به هم بچسباند و جدا کند.او از هر چیزی که توانایی هایش را بیازماید لذت می برد.

 

انواع اسباب بازی های ساخت و ساز    این نوع اسباب بازی ها ساعت ها کودک را سرگرم می کنند.

رنگ لعابی یا آبرنگ و قیچی       اکنون کودک می تواند برای انجام کارهای ظریفتر تلاش کند.هر بار فقط چند رنگ در اختیار او بگذارید. دقت کنید لبه قیچی کند باشد.

لوازم و لباس های خیالی        بازی هایی مثل دکتربازی ، پلیس بازی و غیره با لباس ها و وسایل خیالی مربوطه، سبب تحریک قوه تخیل کودک می شوند.

اسباب بازی های دستی      در این سن می توان از اسباب بازی هایی که به حرکات ظریف دست نیاز دارند، استفاده کرد.

بازی های ساده و پازل های با قطعات بزرگ    پازل هایی انتخاب کنید که موضوعات آشنا داشته باشند و کودک بتواند به تنهایی یا همراه با شما آنها را درست کند.

ابزارها و وسایل خانه داری        هنگام کار کردن ، به کودکتان اجازه دهید همراه شما باشد تا به ان عادت کند.